با درود

هخامنشيان از پارسيان به شمار مي روند كه خود از نژاد آريائي هستند .

سر سلسله ي هخامنشيانچيش پش پسر هخامنش بود. هخامنشيان از خوزستان

به پارس (فارس كنوني) رفته و ان ايالت را به نام خود خوانده و ضميمه ي دولت خويش كردند.

 بنا براين مي بينيم كه اسم پارس از نام قوم پارس گرفته شده است.

چيش پش دوم دو پسر داشت يكي آريارامنه(آريارام) و ديگري كورش دوم كه فرزندان آن دو

دو شاخه از خانواده ي هخامنشي را تشكيل ميدهند.

هفتمين شاه هخامنشي كورش سوم يا كورش بزرگ مي باشد.

كورش پسر كمبوجيه دوم بود و مادر او نيز ماندانا نام داشت . كورش

صاحب فرزندي به نام كمبوجيه بود.{کمبوجیه سوم}

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۵ساعت 0:26  توسط رامین |